دعوت به همکاری
چنانچه علاقمند به همکاری با سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در امور آموزشی هستید، با انتخاب فراخوان مورد نظر از لیست زیر نسبت به تکمیل و ارسال فرم تقاضای همکاری اقدام نمایید.
پرسشنامه اطلاعات دانشوران (اساتید/مدرسین/مربیان)