پرتال آموزش سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

پرتال آموزش ایمیدرو

برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دوره :
از تاریخ : تا
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه / ریالظرفیت 
B1-98-1
حفظ قرآن کریم
نخستین دوره مسابقات حفظ قرآن کریم (جزء سی‌ام) - ویژه فرزندان پسر
8 ساعت
از 98/06/12
تا 98/06/12
رایگان
۱۹۹ ثبت نام
ثبت نام
B1-98-20
آشنایی با مدل بهره وری معادن و صنایع معدنی، روشهای خود ارزیابی، تدوین اظعارنامه و منطق رادار
20 ساعت
از 98/06/12
تا 98/06/14
رایگان
۳۰ ثبت نام
ثبت نام
B1-98-2
حفظ قرآن کریم
نخستین دوره مسابقات حفظ قرآن کریم (جزء سی‌ام) - ویژه فرزندان دختر
8 ساعت
از 98/06/13
تا 98/06/13
رایگان
۱۹۸ ثبت نام
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۳ ردیف