برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دورهروش آموزشتاریخزمان برگزاریظرفیتشهریه/ریال 
B1-03-10
مهارتهای زندگی، برقراری تعادل و توازن بین کار و زندگی
مهلت ثبت نام : 02/12/26
مجازی (آفلاین) از 02/12/28
تا 03/04/31
16 ساعت
تمام روزهای هفته
00:00 - 23:59
196
رایگان
ثبت نام
B1-03-100
تکنیک‌های کاربردی طراحی و برنامه‌ریزی آموزشی
مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی
مهلت ثبت نام : 02/12/26
مجازی (آفلاین) از 02/12/28
تا 03/04/31
12 ساعت
تمام روزهای هفته
00:00 - 23:59
198
رایگان
ثبت نام
B1-03-101
JS-048- مدیریت، ثبت، طبقه‌بندی و نگهداری اسناد
مدیریت، ثبت، طبقه‌بندی و نگهداری اسناد
مهلت ثبت نام : 02/12/26
مجازی (آفلاین) از 02/12/28
تا 03/04/31
8 ساعت
تمام روزهای هفته
00:00 - 23:59
198
رایگان
ثبت نام
B1-03-102
معماری فناوری اطلاعات سازمانی
مهلت ثبت نام : 02/12/26
مجازی (آفلاین) از 02/12/28
تا 03/04/31
8 ساعت
تمام روزهای هفته
00:00 - 23:59
198
رایگان
ثبت نام
B1-03-103
JS-052- مفاهیم بهره وری، تکنیک ها و روشهای اندازه گیری شاخص ها
مفاهیم بهره‌وری، تکنیک ها و روش‌های اندازه‌گیری شاخص‌ها
مهلت ثبت نام : 02/12/26
مجازی (آفلاین) از 02/12/28
تا 03/04/31
10 ساعت
تمام روزهای هفته
00:00 - 23:59
198
رایگان
ثبت نام
B1-03-104
مقابله با بحران
مهلت ثبت نام : 02/12/26
مجازی (آفلاین) از 02/12/28
تا 03/04/31
8 ساعت
تمام روزهای هفته
00:00 - 23:59
198
رایگان
ثبت نام
B1-03-105
ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل
مهلت ثبت نام : 02/12/26
مجازی (آفلاین) از 02/12/28
تا 03/04/31
4 ساعت
تمام روزهای هفته
00:00 - 23:59
198
رایگان
ثبت نام
B1-03-106
مربیگری، کوچینگ و منتورینگ
مربیگری، منتورینگ و کوچینگ
مهلت ثبت نام : 02/12/26
مجازی (آفلاین) از 02/12/28
تا 03/04/31
12 ساعت
تمام روزهای هفته
00:00 - 23:59
198
رایگان
ثبت نام
B1-03-107
JS-012- اصول کارپردازی و روش‌های خرید و تأمین کالا
اصول کارپردازی و روش‌های خرید و تأمین کالا
مهلت ثبت نام : 02/12/26
مجازی (آفلاین) از 02/12/28
تا 03/04/31
12 ساعت
تمام روزهای هفته
00:00 - 23:59
198
رایگان
ثبت نام
B1-03-108
JS-003- اصول و فنون کنترل و تحلیل هزینه ها / بودجه بندی
اصول و فنون کنترل و تحلیل هزینه ها / بودجه بندی
مهلت ثبت نام : 02/12/26
مجازی (آفلاین) از 02/12/28
تا 03/04/31
24 ساعت
تمام روز های هفته (به جز جمعه)
00:00 - 23:59
198
رایگان
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۱۵۹ ردیف