پرتال آموزش سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

پرتال آموزش ایمیدرو

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره آشنائی با مبانی واصول بودجه در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره آشنائی با مبانی واصول بودجه
نوع دوره : تخصصی - شغلی
ماهیت دوره : مالی
سطح دوره :

سرفصل

اهداف