برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دورهروش آموزشتاریخزمان برگزاریظرفیتبرگزارکنندهشهریه/ریال 
مدیریت و کنترل پروژه
چیستی و چرایی مدیریت پروژه
B1-01-128
  از 01/06/05
تا 01/06/06
6 ساعت
.شنبه -یکشنبه -
09:00 - 12:00
11ایمیدرو
شهریه :
ارزش افزوده : 0
رایگان
ثبت نام
دوران تحول دیجیتال و فناوری های نوین در هوشمندسازی معادن
1انقلاب صنعتی نسل چهارم و هوشمندسازی معادن، فرایندهای آتی در حوزه ی صنعت، فناوریهای در حال ظهور و تاثیر آنها بر صنایع مختلف، مفاهیم تحول دیجیتال در حوزه معدن و صنایع معدنی و ...
B1-01-132
  از 01/06/14
تا 01/06/14
3 ساعت
دوشنبه -
08:30 - 11:30
36ایمیدرو
شهریه :
ارزش افزوده : 0
رایگان
ثبت نام
تربیت ارزیاب مدل های تعالی بهره وری
تربیت ارزیاب مبتنی بر مدل بهره وری معادن و صنایع معدنی
B1-01-134
  از 01/06/22
تا 01/06/24
18 ساعت
سه شنبه -چهارشنبه -پنج شنبه -
08:00 - 15:00
8ایمیدرو
شهریه :
ارزش افزوده : 0
رایگان
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۳ ردیف