ثبت سوابق آموزشی قبلی

همكاران محترم

لطفا چنانچه نام دوره اي كه قصد افزودن آن را در 'سوابق آموزشي' داريد در بانك اسامي دوره ها وجود نداشت. مي توانيد عبارت دوره جهت ثبت سوابق جستجو و ثبت نموده و سپس نام كامل دوره  را در قسمت ' عنوان در گواهينامه' تايپ كنيد. 

اصلاح مدرک و رشته تحصیلی
همکاران محترم با توجه به قوانین سازمان، درج مدرک و رشته تحصیلی برای افراد فقط قابل مشاهده می باشد. در صورت مغایرت و نیاز به تغییر از طریق گزینه ارسال پیام در سامانه افدام شود و تصویر حکم کارگزینی درج شود.