پرتال آموزش سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

پرتال آموزش ایمیدرو

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره بررسی روند مدل سازی از ساخت هندسه تا تحلیل مدل های معدنی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره بررسی روند مدل سازی از ساخت هندسه تا تحلیل مدل های معدنی
نوع دوره : تخصصی - شغلی
ماهیت دوره : معدن و صنایع معدنی
سطح دوره :
مدت : 2 ساعت

سرفصل

اهداف